ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 04/03/1976

חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) (תיקון), התשל"ו-1975. הצעת תיקון של חבר- הכנסת פ. שינמן

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים