ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 23/02/1976

מניעת ירידה והחזרת יורדים - הצעות לסדר היום של חברי-הכנסת מ. גז וא. ורדיגר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים