ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 20/02/1976

הערות לקרמוניקט שנמסר לעיתונות בדבר מפוטרי פרידמן; זרוז הבניה ברמת -הגולן לפי הצעה לסדר היום של חברי-הכנסת ז. המר וא. לבני; חוק הסכמים קיבוציים (תיקון), התשל"ה -1975 (סעיף 5)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים