ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 18/02/1976

השביתה במפעל פרידמן בירושלים; חוק פנסיה ממלכתית; חוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז - 1967 - תקנות בדבר תשלום תגמול; חוק שירות התעסוקה, התשי"ט - 1959 - תקנות בדבר אגרה בעד בחינת מקצוע; פרסום בעיתונות על דיוניה של ועדת העבודה בקשר למצב בעכו; שביתה במשרדי הממשלה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים