ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 11/02/1976

חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) (תיקון), התשל"ו-1975; חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 11), התשל"ה-1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים