ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 03/02/1976

חוק עבודת נשים (תיקון), התשל"ד-1974 הצעה לסדר היום של חברת הכנסת ש. ארבלי- אלמוזלינו

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים