ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 21/01/1976

תקציב משרד העבודה לשנת הכספים 1976/77 וסדרי עדיפיות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים