ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 16/01/1976

מסקנות ועדת העבודה בנושא: הפעלת חוק בינוי ופינוי אזורי שקום; מסקנות ועדת העבודה בנושא: מצבה של חברת שקמונה בחיפה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים