ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 15/01/1976

הצעת תקנות בדבר ביטוחה וזכויותיה של עקרת-בית בביטוח נכות; חוק הגנת השכר (תיקון מס' 11), התשל"ו-1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים