ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 01/01/1976

חוק שירות עבודה בשעת חירום (תיקון מס' 2), התשל"ו-1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים