ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 29/12/1975

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 19), התשל"ה-1975; חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 20), התשל"ה-1975; חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 13), התשל"ו-1975 הצעה לסדר-היום של חבר הכנסת ש. לוין

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים