ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 15/12/1975

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 19)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים