ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 10/12/1975

בעיית פיטורי עובדים עולים חדשים - הצעה לסדר - היום של חבר - הכנסת גדעון פת; חוק חומרי נפץ (תיקון מס' 2), התשל"ה - 1975; מסקנות ועדת העבודה בנושא "הבטחות תנאי דיור שניתנו לעולים שהגיעו מארצות המערב - הצעה לסדר היום של חבר - הכנסת מרדכי בן - פורת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים