ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 02/12/1975

בעיות הדיור במבשרת - ירושלים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים