ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 01/12/1975

הצורך באיכלוס דירות ריקות בצפון בארץ (הצעה לסדר-היום של חבר-הכנסת ד. לוי); הצעת חוק חמרי נפץ (תיקון מס' 2), התשל"ה-1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים