ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 28/11/1975

צו לפי סעיף 127 י"ט (ב) לחוק הביטוח הלאומי; רבבות שכירים בעלי שכר נמוך נכנסים למעגל הנזקקים להשלמת שכרם מהסעד

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים