ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 24/11/1975

איכלוס הגליל ופיתוחו -הצעות לסדר-היום של חברי הכנסת א. גיבלבר וא. לין

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים