ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 21/11/1975

חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 9), התשל"ה-1975; חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום ) (תיקון מס' 11)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים