ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 17/11/1975

הארכת תוקף האישור למתן היתרים לעבודת נשים בבליה; חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 11) והוראות מעבר), התשל"ו-1975; חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 8), התשל"ו - 1975; חוק שרות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 11 והוראות מעבר), התשל"ו-1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים