ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 13/11/1975

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 19), התשל"ח-1975; חוק רישום ציוד הנדסי, התשי"ז-1957-תקנות בדבר רישום ציוד הנדסי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים