ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 10/11/1975

חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 9), התשל"ה -1975; חוק שירות המדינה (גמלאות) (נוסח משולב) (תיקון), התשל"ה-1975 - בצעת חוק של חבר הכנסת ש. לוין (מורות וגננות); חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 11 והוראות מעבר), התשל"ו -1975 הצעת חוק של חברת הכנסת ש. ארבלי-אלמוזלינו

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים