ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 07/11/1975

חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 11)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים