ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 03/11/1975

הצורך באיכלוס דירות ריקות רבות בעיירות פיתוח בצפון -דיון משולב הארץ (הצעה לסדר-היום של חבר הכנסת ד. לוי); מניעת ירידה מהארץ והחזרת יורדים ( הצעה לסדר -היום של חברת- הכנסת גז)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים