ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 30/10/1975

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 17), התשל"ה -1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים