ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 29/10/1975

חוק הגנת השכר (תיקון מס' 11), התשל"ה-1975; חוק שירות המדינה (גמלאות ) (תיקון מס' 10), התשל"ה-1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים