ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 24/10/1975

חוק משפחות החיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 11), התשל"ה-1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים