ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 27/08/1975

חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח-1968 תקנות בדבר ביטוח ילדי עובדים; תקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים