ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 22/08/1975

חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 11 והוראות מעבר), התשל"ו-1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים