ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 31/07/1975

חוק שירות המדינה (גמלאות) (נוסח משולב) (תיקון מס'), התשל"ה-1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים