ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 28/07/1975

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 18), התשל"ה-1975; חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י-1950; חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט-1969 - סעיף 3

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים