ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 21/07/1975

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 17), התשל"ב-1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים