ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 18/07/1975

חוק דמי מחלה, התשל"ו-1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים