ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 07/07/1975

הסכם בין הנהלת הסוכנות היהודית לארץ-ישראל לבין המוסד לביטוח לאומי; חוק הגנת השכר (תיקון מס' 9), התשל"ה-1975- הצעת חוק קע"ג מטעם חבר-הכנסת משה ורטמן; חוק שירות המדינה (גמלאות) (נוסח משולב) (תיקון), התשל"ה-1975 הצעת חוק מס' קנ"ז של חברת הכנסת ש, ארבלי-אלמוזלינו וחבר-הכנסת מ. ורטמן

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים