ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 11/06/1975

חוק שירות המדינה (גמלאות ) (תיקון מס' 8 ), התשל"ה -1975; מסקנות ועדת העבודה בנושא: "בעיית העזיבות בקרית שמונה " לפי הצעה לסדר היום של חבר - הכנסת יוסי שריד

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים