ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 05/06/1975

חוק בית הדין לעבודה (תיקון מס' 6), התשל"ה-1975 הצעת חוק של ח"כ מ. שחל; חוק הגנת השכר (תיקון ), התשל"ה-1975-הצעת חוק של ח"כ מ. ורטמן

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים