ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 04/06/1975

חוק שירות המדינה (גמלאות), (תיקון מס' 9), התשל"ה-1975; מכירה בלתי-חוקית של דירות שניתנו בתנאים של שיכון לזוגות צעירים - הצעה לסדר-היום של חברת-הכנסת חייקה גרוסמן; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים