ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 02/06/1975

הפעלת חוק פינוי ובינוי אזורי שיקום - הצעה לסדר היום של חבר-הכנסת ח. שמעוני; חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 17), התשל"ה-1974 - הצעת חוק קס"ו של חברת-הכנסת ש. ארבלי-אלמוזלינו

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים