ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 27/05/1975

חוק הסכמים קיבוציים (הוראת שעה), התשל"ה-1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים