ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 22/05/1975

חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 8), התשל"ה - 1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים