ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 21/05/1975

חוק בית הדין לעבודה (תיקון מס' 6), התשל"ה-1975; חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 8), התשל"ה-1975; חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 9), התשל"ה-1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים