ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 14/05/1975

מסקנות ועדת העבודה בנושא "מצוקת הדיור ובעיית אלפי דירות שנמצאו ריקות על פי סקר משרד השיכון; מסקנות ועדת העבודה בנושא "סכנת התמוטטות של מבנים רעועים בשכונות העוני, במיוחד עם בוא הגשמים", לפי הצעה לסדר היום של ח"כ גאולה כהן ובנושא "מצב שכונות העוני באיזור תל-אביב וערים אחרות עם תחילת גשמי החורף, לפי הצעה של חבר-הכנסת מאיר פעיל

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים