ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 05/05/1975

הסכם בדבר אסירי ציון; חוק שירות המדינה (גמלאות) הצעת חבר הכנסת כרמל; תיקון טעות בחוק שירות מילואים (תגמולים) (תיקון מס' 8), התשל"ד - 1974; תקנות נכי המלחמה בנאצים (תיקון), התשל"ה - 1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים