ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 21/03/1975

חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' ), התשל"ה-1975; חישוב תוספת היוקר על מענק לידה; סדרי העבודה של הוועדה בפגרת הפסח; תקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה) (תיקון), התשל"ה-1975; תקנות המזונות (הבטחת תשלום) (תיקון), התשל"ה-1975; תקנות רישום ציוד הנדסי (תיקון), התשל"ה-1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים