ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 17/03/1975

הסכם על תשלום פיצויי התייקרות; חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס'16); מצב האזרחים הערבים במדינה (הצעה לסדר-היום של חבר-הכנסת אלזועבי)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים