ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 14/03/1975

בעיות העלייה וקליטת העולים (הצעה לסדר-היום של חבר הכנסת קשת)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים