ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 12/03/1975

הסכם בין הנהלת הסוכנות היהודית לארץ - ישראל לבין המוסד לביטוח לאומי בדבר מתן תגמולים מסוימים לאסירי ציון, בני משפחותיהם ובני משפחות הרוגי מלכות, באמצעות המוסד לביטוח לאומי; חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח - 1968 צו בדבר החלפת לוח ו' - תקנות בדבר ביטוח אמהות; חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח - 1968 צו בדבר חוב בדמי ביטוח; חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל - 1970 תקנות בדבר מענק להוצאות קבורה; נכי תאונות עבודה; פצויי התייקרות; קצבת ילדי עובדים; תקנות בדבר דמי קבורה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים