ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 10/03/1975

בעיית העזיבה של משפחות את קריית שמונה - הצעה לסדר היום של חה"כ י. שריד; חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 16), התשל"ה - 1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים