ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 07/03/1975

בעיות העלייה וקליטת העולים בארץ (הצעה לסדר -היום של חבר-הכנסת קשת)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים