ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 03/03/1975

חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס 6), התשל"ד-1974; מצב האזרחים הערבים במדינה (הצעה לסדר-היום של חבר-הכנסת ס. אלזועבי)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים