ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 27/02/1975

חוק אפיית לילה; חוק בית הדין לעבודה (תיקון מס' 6), התשל"ה-1975; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים